ARDUINO based automated temperature controller system for cryostat

Abstract

Запропонована автоматизована система управління температурою кріостата для низькотемпературних гальваномагнітних вимірювань (4,2–77–270 К). Автоматизована система працює автономно за допомогою мікроконтролера. Система керування потужністю нагрівача в термостаті діє за принципом широтно- імпульсної модуляції. Автоматизована система управління ґрунтується на стандартному обладнанні, тому доступна для практичного використання.
An automated cryostat temperature control system for low-temperature galvanomagnetic measurements has been proposed. The automated system works autonomously with a microcontroller. A system for controlling the power of the heater in the thermostat is operated by the means of pulse-width modulation. The automated control system is based on standard equipment and it is easily available for practical application.
Предложена автоматизированная система управления температурой криостата для низкотемпературных гальваномагнитных измерений. Автоматизированная система работает автономно с помощью микроконтроллера. Создана система управления мощностью нагревателя в термостате с помощью широтно-импульсной модуляции. Автоматизированная система управления базируется на стандартном оборудовании и доступна для практического использования.

Description

Keywords

кріостат, управління температурою, мікроконтролер, cryostat, temperature control, microcontroller, криостат, управление температурой, микроконтроллер

Citation

Sus B. ARDUINO based automated temperature controller system for cryostat / Bohdan Sus, Alla Hunkalo // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 78. — С. 61–64.