Вплив водяних струменів віялового типу на тепловий захист під час пожеж

Abstract

У статті описано такі методи захисту від теплового випромінювання на пожежі, як використання теплозахисних костюмів, тепловідбивних екранів та водяних завіс. Наведено тактико-технічні характеристики стволів та насадків, які використовують для захисту пожежників-рятувальників від теплового випромінювання. Показано, що найефективнішим захистом від теплового потоку є створення краплинно-водяної захисної завіси. Розглянуто пристрої, які використовують для формування водяних завіс підрозділи пожежно-рятувальної служби в Україні та за кордоном для захисту від дії теплового потоку пожеж на відкритому просторі. У статті наведено результати досліджень впливу водяних струменів віялового типу на тепловий захист пожежникарятувальника під час пожеж. Розглянуті причини трансформації водяних струменів у повітрі. Мізерно малі збурювання на поверхні струменя при виході із насадки ствола створюють поперечні коливання, що під дією сил поверхневого натягу і в’язких сил будуть збільшуватися. Причиною процесів трансформації водяних струменів у повітрі є порушення стійкості руху струменя в результаті дії сил інерції і грузлих сил.
The article deals with the following methods of protection of personnel from thermal radiation during fire, such as the use of heat-shielding suits, heat-reflective screens and water curtains. The tactical and technical characteristics of trunks and nozzles used to protect heat rescue firefighters from the thermal radiation are given. It is shown that the most effective method for protection against heat flux is the creation of a drip-water protective curtain. The devices used for the formation of water curtains of the unit of the fire and rescue service in Ukraine and abroad are considered for the protection of firefighters from the dangerous effect of the heat flux of developed fires in the open space. This paper is the results of investigations of the influence of fan-type water jets on the thermal protection of the firefighter-rescuer. The reasons of the transformation of water jets in the air are considered. Negligible small perturbations on the surface of the jet, when exiting the trunk attachment, create transverse vibrations that, under the action of the forces of surface tension and viscous forces, increase. The dependence for a compact vertical jet is determined, taking into account the perturbation of the surface of the jet and the destruction of compactness by the action of the surface tension

Description

Keywords

струмені віялового типу, краплинна частина струменю, поверхневий натяг, сили в’язкості, стійкість струменю, пожежні стволи, водяні завіси, jet type jets, droplet jet, surface tension, viscosity strength, jet resistance, fire barrels, water curtains

Citation

Гаврилко О. А. Вплив водяних струменів віялового типу на тепловий захист під час пожеж / О. А. Гаврилко, Б. О. Білінський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 33–37.