Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage

Date
2018-02-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано наявні та перспективні системи гомоморфного шифрування і їх практичне застосування. Автори розглянули деякі моделі гомоморфних криптографічних алгоритмів, що може бути корисно з практичного погляду. Однією з цікавих і практично цінних схем шифрування вважається алгоритм, побудований на матричних поліномах. Розглянуто також окремі випадки гомоморфного шифрування, модель захищеної хмарної бази даних, яка ґрунтується на повністю гомоморфній схемі шифрування.
The article analyzes existing and perspective systems of homomorphic encryption and their practical application. The author considers some models of homomorphy cryptographic algorithms, which may be useful from a practical point of view. One of the interesting and practically valuable encryption schemes is cryptographic algorithm, which is constructed on matrix polynomials. Also considered are isolated cases of homomorphic encryption, a protected cloud database model based on a completely homomorphic encryption scheme.
Description
Keywords
гомоморфний, криптоалгоритм, шифрування, хмарні технології, сховища даних, homomorphic, cryptographic algorithm, encryption, cloud technologies, data warehouses
Citation
Belej O. Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage / O. Belej, N. Nestor, N. Melnyk // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи проектування теорія і практика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 908. — С. 35–44.