Process optimization of vibroresonance sewage disinfection

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Для процесів кавітаційного очищення стічних вод від органічних домішок розроблено математичні моделі, що адекватно поєднують їх технологічні параметри із показниками якості обробки. У якості стічних вод розглянуто води пивоваріння, молокопереробної промисловості та воду громадського використання. Mathematical models which adequately combine their technological parameters with indicators of treatment quality have been designed for the cavitation cleaning processes of sewage from organic admixtures. Water of brewing, milk processing industry and public water use it is considered as sewage.

Description

Keywords

технологічні параметри, оптимізація, кавітаційні процеси, органічні забруднення, потік води, вібрація, technological parameters, optimization, cavitation treatment, organic contaminations, flows water, vibration

Citation

Process optimization of vibroresonance sewage disinfection / L. І. Shevchuk, І. S. Аftanaziv, О. І. Strogan, P. P. Voloshevish // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 786 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 15–23. – Bibliography: 5 titles.