Developmentand application of the recommendation methods for embedded systems computer aided design

Date
2018-02-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано математичні методи визначення подібності елементів для реалізації у рекомендаційних алгоритмах. Запропоновано використання рекомендаційних методів для вибору апаратно-програмних платформ під час автоматизованого проектування вбудо- ваних систем. Наведено результати практичного застосування розробленої рекомендаційної системи під час створення вбудованої системи управління рухомими об’єктами.
The analysis of mathematical methods for elements similarity defining for realization in recommendation algorithms is presented in the paper. The usage of the recommendation methods for hardware-software platforms selecting during embedded systems computer aided design is proposed. The results of the practical application of the developed recommendation system during realization of embedded system for moving objects control are given.
Description
Keywords
вбудована система, апаратно-програмна платформа, рекомендаційний метод, фільтрація на основі знань, база знань, метод відстаней, embedded system, hardware-software platform, recommendation method, knowledge-based method, knowledge database, distance method
Citation
Gladkova O. Developmentand application of the recommendation methods for embedded systems computer aided design / O. Gladkova, A. Parkhomenko, Ya. Zalyubovskiy // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи проектування теорія і практика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 908. — С. 29–34.