Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу організації

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено методичні проблеми оцінювання інноваційного потенціалу організації. Запропонований комплексний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу, який ґрунтується на виокремленні такого специфічного показника, як активність інноваційного потенціалу. Залежно від мети оцінювання запропоновано доповнити діагностику інноваційного потенціалу розробленням профілю інноваційних ресурсів та оцінюванням ступеня відповідності конкретному нововведенню. This article is devoted to methodical problems of organization’s innovation potential evaluation. The proposed complex approach to innovation potential evaluation is based on allocation of such a specific indicator as innovation potential activity. Depending upon the purpose of evaluation, the diagnostics of innovation potential is submitted to be supplemented with the elaboration of innovation resources profile and with the estimation of its correspondence extent to the certain innovation.

Description

Keywords

Citation

Соболєва Т. О. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу організації / Т. О. Соболєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 573–578. – Бібліографія: 7 назв.