Алгоритм інтелектуального вертикального хендоверу в гетерогенній мобільній мережі на основі хмарних обчислень

Abstract

Розроблено інтелектуальний алгоритм вертикального хендовера в гетерогенних мобільних мережах з використанням нечіткої логіки для обробки параметрів і прийняття рішення про міжсистемне перемикання на основі хмарних обчислень. Такий алгоритм дасть змогу ефективно використовувати ресурси операторів і надавати послуги з кращою якістю (з більшою пропускною здатністю і покриттям мережі). Отримані в роботі теоретичні та прикладні результати можна використати для забезпе- чення глобального доступу та безшовної мобільності між гетерогенними мережами безпровідного доступу, а також дати користувачеві змогу використовувати один мобільний пристрій у різних типах мереж. Розроблено модель гетерогенної мережі для дослідження запропонованого алгоритму вертикального хендовера.
In this work has been increased quality of service in mobile systems based on efficient network and radio utilization of resources of heterogeneous network and optimal procedure of intellectual vertical handover based on cloud technology and fuzzy logic. Thus a novel network selection mechanism using intelligent agents has been proposed, which select the best network based on QoS parameters uses theory of fuzzy sets. In order to solve the task of initiation and performing of handover, in this work is proposed a centralized method of handover management based on cloud technologies using fuzzy logic. For handover performing it is proposed to use parallel computation principles based on cluster of servers. For realization of such system on cluster of servers it is installed a special software that performs all necessary processes. For investigation of functioning of real heterogeneous wireless network under conditions of high user mobility the simulation model has been created. Subscriber in simulation model is presented as an object with a set of parameters such as duration of activity, motion vector, speed, current location, distance to all base stations, signal strength of all base stations and additional options needed for the model.. The optimal cell of heterogeneous network has been determined based on evaluation of access node characteristics using fuzzy logic.

Description

Keywords

якість обслуговування, гетерогенна мережа, нечітка логіка, вертикальний хендовер, QoS, heterogeneous network, fuzzy logic, vertical handover

Citation

Алгоритм інтелектуального вертикального хендоверу в гетерогенній мобільній мережі на основі хмарних обчислень / А. Р. Масюк, І. Б. Стрихалюк, М. В. Брич, І. О. Кагало, Г. В. Бешлей // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації, 2017-03-28. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 874. — С. 110–121.