До методики високотемпературної рентгенографії хімічно активних розтопів

No Thumbnail Available
Date
2000
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розглянуто методологію високотемпературної рентгеногрфії хімічно активних розплавів, опис конструктивних особливостей устаткування та конструкцію вимірного комплексу, методику проведення вимірювань та опрацювання результатів. Представлена методология высокотемпературной рентгенографии химически активных расплавов, описание конструктивных особенностей оборудования и конструкция измерительного комплекса, методика проведения измерений и обработки результатов. In this article the methodology of a highly temperature radiographic analysis of reactive metal melts, exposition of design features of inventory and construction of a measuring complex, procedure of measurings recording and handling of results is shown.
Description
Keywords
Citation
До методики високотемпературної рентгенографії хімічно активних розтопів / С. Мудрий, В. Гальчак, С. Прохоренко, С. Богдан // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Державний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 56. – С. 114–118. – Бібліографія: 3 назви.