Принцип соціальної відповідальності в контексті соціально-орієнтованого менеджменту

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Узагальнено основні теоретичні положення і визначено особливості соціально-орієнтованого менеджменту в умовах трансформаційних процесів економіки України. Наведено основні аргументи, що стимулюють розвиток соціального управління підприємством.Розглянуто принцип соціальної відповідальності як важливого елемента соціально-орієнтованого менеджменту та його значення у становленні соціального менеджменту. The basic theoretical principles and peculiarities of social-oriented management in the transformation processes of economy of Ukraine are generalized. The basic arguments that encourage the development of social enterprise management are shown. The principles of social responsibility as an important element of socio-oriented management and its role in the development of social management are investigated.

Description

Keywords

соціально-орієнтований менеджмент, соціальна відповідальність, етика бізнесу, соціальні технології, принципи, social-oriented management, social responsibility, business ethics, social technologies, principles

Citation

Гальчак Х . Р. Принцип соціальної відповідальності в контексті соціально-орієнтованого менеджменту / Х. Р. Гальчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 265–269. – Бібліографія: 11 назв.