Analysis of the ventilation air flow rate for renewal of windows

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

За рахунок заміни старих дерев’яних вікон на нові пластикові вікна в старих будинках ми досягаємо масового зниження тепловтрат у будівлі. Нові вікна характеризуються кращою герметичністю. Питання полягає в тому, наскільки є можливим зменшити неконтрольовану вентиляцію. В статті наведено експериментальні дослідження якості внутрішнього повітря в кімнаті, які проводилися в два етапи. На першому етапі в кімнаті було встановлене 55-річне старе дерев’яне вікно. На другому етапі, в тій самій кімнаті було встановлене нове пластикове вікно. З експериментальних вимірювань якості внутрішнього повітря є обчислена інтенсивність вентиляції – інфільтрація. Була взаємно порівняна результуюча інтенсивність вентиляції. Метою статті є знайти, на основі експериментальних вимірювань, різницю в об’ємі потоку повітря в кімнаті шляхом інфільтрації, що спричинюється заміною старого дерев’яного вікна на нове пластикове вікно з ізоляційним подвійним заскленням. Відповідно до аналізу, можна стверджувати, що, замінивши старе дерев'яне вікно в кімнаті новим пластиковим вікном, об'єм потоку повітря, викликаний інфільтрацією, зменшився приблизно на 73 %. Загальні втрати тепла у вікні зменшились приблизно на 46 %.
Replacement of old wooden windows in a new plastic windows, in the old buildings, we achieve the massive reducing heat loss of the building. New windows are characterized by better tightness. The question is, how much more are reduce the uncontrolled ventilation. In the article is presented the experimental measurement indoor air quality in the room in two phases. In the first phase is in the room installed 55 year old wood window. In the second phase is in the same room installed new plastic window. From the experimental measurement indoor air quality is calculated intensity of ventilation – infiltration. These resultant intensity of ventilation are reciprocally compared. The aim of the article is to find, on the basis of the experimental measurements, the difference in volume flow of air in the room by infiltration, which caused by the replacement of the old wooden window with a new plastic window with insulating double glazing. According to the analysis, it can be stated that by replacing the old wooden window in the room with a new plastic window, the volume of air flow caused by the infiltration decreased by approximately 73 %. The total window heat loss was reduced by approximately 46 %.

Description

Keywords

вікно, вентиляція, вимірювання, вуглекислий газ, витрата повітря, window, ventilation, measurement, carbon dioxide, air flow rate

Citation

Kapalo P. Analysis of the ventilation air flow rate for renewal of windows / P. Kapalo // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 247–250.