Витрати на забезпечення корпоративного управління

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Проаналізовано теоретичні та прикладні засади формування та визначення специфічних витрат, пов’язаних із заснуванням та функціонуванням лише акціонерних товариств. Визначено сутність категорії “витрати на забезпечення корпоративного управління”. Виокремлено склад цих витрат та деталізовано перелік витрат у розрізі одноразових, щорічних та поточних періодичних витрат. Запропоновано методичні положення щодо розрахунку витрат на забезпечення корпоративного управління. Уточнено місце цих витрат у структурі повної собівартості продукції. There are in the article the theoretical and practical bases of formation and definition of especial expenses, that definethe basis and functioning only of corporations, are analysed. The essence of a category "expenses for maintenance of corporate management" is determined. The structure of these expenses is allocated and the list of expenses in a context expendable, annual, current periodic expenses is detailed. Methodical development for account of expenses on maintenance of corporate management it is offered. The place of these expenses in structure of the complete cost price of production is specified.

Description

Keywords

Citation

Дідик А. М. Витрати на забезпечення корпоративного управління / А. М. Дідик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 46–50. – Бібліографія: 6 назв.