Numerical analysis of steel frame subjected to air blast

Abstract

Робота присвячена чисельному аналізу сталевої рами, на яку впливає поривисте повітряне навантаженню. ПК ABAQUS/Explicit був використаний для створення моделі 3D-кінцевих елементів. Двоповерховий сталевий каркас був дискретизований обємними елементами. Навантаження від пориву вітру було згенеровано за допомогою генератора CONWEP. Було розглянуто 3 різні маси ТНТ.
The paper focuses on the numerical analysis of steel frame subjected to air blast load. ABAQUS/Explicit was employed to establish 3D finite element model. Two-storey steel frame was discretized with solid elements. Air blast load was generated using CONWEP generator. 3 different weight of TNT was considered

Description

Keywords

сталь, рама, порив вітру, механізм руйнування, явна динаміка, : steel, frame, air blast, damage mechanics, explicit dynamics

Citation

Polanský T. Numerical analysis of steel frame subjected to air blast / T. Polanský, M. Tomko, S. Kmeť // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 877. — С. 273–278.