Теоретичні аспекти вибору оптимального варіанта технології виробництва продукції

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Увага акцентується на потребі забезпечення відповідності порівнювальних альтернативних варіантів технологій вимогам діючого законодавства щодо впливу на персонал та довкілля, а також на врахуванні того, що кожна технологія характеризуватиметься як певним періодом часу задоволення відповідної потреби, так і певним рівнем якості задоволення цієї потреби. Обґрунтовано, що мінімальний період окупності інвестицій не може бути критерієм оптимальності варіанта інвестицій. Attention is accented on the necessity of providing of accordance of comparing alternative variants of technologies to the requirements of active law in relation to influence on a personnel and environment, and also on consideration of that every technology will be characterized by both the definite period of time of satisfaction of the proper necessity and definite level of quality of satisfaction of this necessity. Grounded, that the minimum period of recoupment of investments can not be the criterion of optimum of variant of investments.

Description

Keywords

Citation

Стадницький Ю. І. Теоретичні аспекти вибору оптимального варіанта технології виробництва продукції / Ю. І. Стадницький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 579–583. – Бібліографія: 14 назв.