Структури вторинної предикації у англійській мові: до питання класифікації

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Об’єктом дослідження цієї статті є структури вторинної предикації (СВП). Наведений загальний огляд поглядів на визначення та класифікацію СВП у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці. Пропонується новий підхід до їх класифі¬кації, що оснований на функціонуванні як компоненті синтаксичних структур первинної предикації, комплементації та модифікації. The object of the investigation are structures of secondary predication. The article presents different points of views concerning definition and classification in works on grammar and syntax of home and foreign linguists. A new approach to the classification is suggested based on the functioning of these structures as a component of syntactic structures of primary predication, complementation and modification.

Description

Keywords

Citation

Карамишева І. Д. Структури вторинної предикації у англійській мові: до питання класифікації / І. Д. Карамишева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 465 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 82–86. – Бібліографія: 25 назв.