Особливості роботи телевізійного сканувального оптичного мікроскопа у кадровому режимі вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядаються питання використання кадрового режиму вимірювання швидкості руху динамічного мікрооб’єкта у телевізійному сканувальному оптичному мікроскопі. Запропоновано декілька способів розширення діапазону вимірюваної швидкості руху для мікрооб’єктів, що мають різний характер руху: а) прямолінійний з постійною швидкістю; б) прямолінійний зі змінною швидкістю; в) непрямолінійний з постійною швидкістю; г) непрямолінійний зі змінною швидкістю. Questions of use of a frame mode for dynamic microobject velocity measurement in a television scanning optical microscope are considered. Some ways of a measured velocity range expansion for microobjects which have various character of movement are offered: а) rectilinear with constant velocity; b) rectilinear with changing velocity; c) not rectilinear with constant velocity; d) not rectilinear with changing velocity.

Description

Keywords

Citation

Шклярський В. І. Особливості роботи телевізійного сканувального оптичного мікроскопа у кадровому режимі вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта / В. І. Шклярський, Ю. М. Матієшин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 618 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 22–30. – Бібліографія: 6 назв.