Вплив величини катодних включень на корозію алюмінієвого сплаву із застосуванням модельних зразків

Abstract

Розроблено нові модельні зразки, які дозволяють ефективно досліджувати зміну експлуатаційних характеристик під час корозії алюмінієвих сплавів. На модельних системах досліджено вплив катодних включень на корозійні процеси в алюмінієвому сплаві. Встановлено, що зменшення розмірів катодних включень призводить до збільшення площі електрохімічної активності та поширення загальної корозії внаслідок зростання співвідношення площ анодних і катодних ділянок. При цьому локальна корозія зменшується. За умов диспергування інтерметалічних включень потенціал корозії моделі алюміній-мідь зменшується внаслідок збільшення площі контакту анод-катод.
Model samples were developed for investigation of performance characteristics of aluminum alloys. Effect of cathodes inclusions on corrosion of aluminium alloy was investigated on the model systems. It was established that reduction in size of cathodes parts leads to an increase of samples general corrosion due to change of anode/cathode area ratio. At the same time, local corrosion decreases. The corrosion potential of aluminium-cuprum model decreases when its cathodes inclusions are more dispersed as a result of increase of anode-cathode contact area.

Description

Keywords

катодне включення, модельний зразок, алюмінієвий сплав, потенціал корозії, інтерметаліди, імпедансна спектроскопія, cathode inclusion, model sample, aluminum alloy, corrosion potential, intermetallic, impedance spectroscopy

Citation

Гуменецький Т. В. Вплив величини катодних включень на корозію алюмінієвого сплаву із застосуванням модельних зразків / Т. В. Гуменецький, Л. М. Білий, Я. І. Зінь // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 1. — С. 41–46.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By