Перспективи економічної діяльності Української Греко-Католицької Церкви в сучасних умовах

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглядаються сучасний стан Української Греко-Католицької Церкви з економічної точки зору, проблеми, які заважають розвиткові церковної інфраструктури та її перспективи. Аналізуються як позитивні, так і негативні моменти економічної діяльності УГКЦ, шляхи уникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з цим видом діяльності. Зроблено огляд майна УГКЦ до 1941 р. та подано пропозиції щодо механізму його повернення та компенсацій і відшкодувань. Обґрунтовано необхідність такого роду діяльності як для УГКЦ, так і для суспільства в цілому.
In article consider contemporary state Ukrainian Greek-Catholic Church from economic point of view, problem which prevent to development of church and her perspective. Analyses as negative moments positive, so and of economic UGCC activity, keeping ways distance from disputtered situations associated with such activity appearance. Done UGCC property examination to 1941 y., but give to suggestion as for mechanism of his reversion and compensations and compensations. Grounds a necessity of such activity clan both for UGCC and for society as whole.

Description

Keywords

Citation

Пасічний Р. Я. Перспективи економічної діяльності Української Греко-Католицької Церкви в сучасних умовах / Р. Я. Пасічний // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 525 : Філософські науки. — С. 113–118. — (Українська філософія: історія та сучасність).