Управління інноваційними процесами на державному та регіональному рівнях

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено роль держави в управлінні інноваційним розвитком регіонів на сучасному етапі, систему та рівні державного управління інноваційною діяльністю в Україні, виявлено проблеми пасивності регіонів щодо впровадження інновацій та запропоновано шляхи удосконалення державної регіональної інноваційної політики. The role of the state in a management innovative development of regions on the modern stage, system and levels of state administration innovative activity is investigational in Ukraine, the problems of passivity of regions are educed in relation to introduction of innovations and the ways of improvement of public regional innovative policy are offered.

Description

Keywords

державна інноваційна політика, регіональний інноваційний розвиток, фінансування інноваційного розвитку, state innovation policy, regional innovation development, financing innovative development

Citation

Вермінська О. М. Управління інноваційними процесами на державному та регіональному рівнях / О. М. Вермінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 704 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 83–89. – Бібліографія: 9 назв.