Лояльність персоналу як основа управління корпоративною торговельною маркою промислового підприємства

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто теоретичні основи та конкретні напрями управління корпоративною торговельною маркою промислового підприємства на засадах залученості та лояльності персоналу. Показано, що в умовах конкуренції, яка поширюється серед промислових підприємств, як за споживача, так і за кваліфіковану робочу силу з боку вітчизняних та іноземних конкурентів, актуалізується проблема управління та розвитку корпоративних торговельних марок та брендів не тільки в зовнішньому, але й у внутрішньому середовищі. Запропоновано класифікацію співробітників за ступенем залученості та лояльності. На прикладі компанії ІНТЕРПАЙП досліджено лояльність та залученість працівників та надано рекомендації щодо підвищення рівня їх залученості. The article deals with the theoretical foundations and specific directions corporate brand management of industrial enterprises based on engagement and loyalty of staff. It is shown that in a competitive environment that spreads among industrial companies for the consumer as well as for skilled workers of both the domestic and foreign competitors, the more urgent is the problem of managing and developing corporate trademarks and brands are not only external but also internal environment. The classification of employees according to the degree of involvement and loyalty. And the example of a study INTERPIPE loyalty and engagement of employees and provided recommendations to improve employee engagement.

Description

Keywords

корпоративна торговельна марка, бренд, співробітники, залученість, задоволеність, лояльність, управління, corporate trademark, brand, employees, engagement, loyalty, management

Citation

Мішустіна Т. С. Лояльність персоналу як основа управління корпоративною торговельною маркою промислового підприємства / Т. С. Мішустіна, Ю. С. Філалі Ансарі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 48–55. – Бібліографія: 12 назв.