Математична модель поверхневої тріщини в тонкостінних елементах конструкцій

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

Тривимірну пружнометричну задачу про граничну рівновагу оболонки з ненаскрізною тріщиною за допомгою аналога δе - моделі зведемо до двовимірної пружної задачі, а остаточно - до системи сингулярних інтегральних рівнянь з невідомими границями інтегрування. Запропоновано алгоритм числового розв'язання отриманої системи. Проведено числовий аналіз залежності розкриття тріщин від геометричних параметрів навантаження. The 3-D elastic–plastic problem on boundary equilibrium of a shell with nonthrough crack is reduced (using the analogue of δ) mode) to the 2-D elastic one, and the last is reduced to z system of singular integral equations with unknown integration limits. The algorithm of numerical solution of the system obtained is proposed. The numerical analysis of dependence of the crack opening on the geometrics parameters and loading is carried out.

Description

Keywords

Citation

Николишин М. М. Математична модель поверхневої тріщини в тонкостінних елементах конструкцій / М. М. Николишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 467 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 103–107. – Бібліографія: 7 назв.