Венчурне інвестуванння у структурі інноваційного процесу: європейський досвід та українська модель

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Здійснено порівняльний аналіз тенденцій розвитку ринку венчурного капіталу у європейських країнах. Зазначено, що європейські венчурні інститути орієнтуються на впровадження не стільки технологічних, скільки організаційно-управлінських інновацій. Як можлива причина вказаної ситуації розглядається відсутність повноцінного ринку акцій фірм сектора високих технологій. Виокремлено головні особливості української моделі венчурного інвестування та проблеми, пов’язані з її реалізацією. Вказано перспективні напрями оптимізації правового середовища фінансування інноваційних проектів в Україні. The comparative analysis of tendencies of development of the venture capital market in the European countries is carried out. It is specified, that European venture institutes are guided by introduction not so much technological, how many organizational-administrative innovations. As the possible reason of the specified situation absence of the high-grade stock market of firms of high technologies sector is considered. The main features of the Ukrainian model of venture investments and the problems connected with its realization.are certain. It is specified perspective directions of optimization of the legal environment of innovative projects financing in Ukraine.

Description

Keywords

Citation

Стирський М. В. Венчурне інвестуванння у структурі інноваційного процесу: європейський досвід та українська модель / М. В. Стирський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 587–582. – Бібліографія: 10 назв.