Вібраційна діагностична модель кулькових радіально-поршневих насосів гідрооб’ємних передач

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Створено універсальну математичну модель динамічних процесів у насосі радіально-поршневої гідромашини з кульковими поршнями, що враховує інерційні властивості кульок-поршнів, статора, пружні властивості рідини в циліндрі керування, ексцентриситет, тиски підживлення й у порожнині нагнітання, частоту обертання ротора. Установлено закон зміни тиску з урахуванням його закидів у циліндрах насоса. Знайдено механізм формування в законі руху статора насоса з номінальними параметрами істотних дев’ятої і вісімнадцятої гармонік, причини появи в законі руху статора значних гармонік нижчого порядку. Наведено результати розрахунково-експериментальних досліджень. The universal mathematical model of dynamic processes in a radial plunger hydromashine pump with ball-pistons is created. This model takes into account inertial properties of piston balls, a stator, elastic liquid properties in a cylinder control, eccentricity, replenishment pressure and pressure in cavity pumping, and rotor frequency rotation. The law of pressure changes is established; this law takes into consideration its reproaches in pump cylinders. The formation mechanism in the pump stator movement law with nominal parameters of substantial ninth and eighteenth harmonics, and the reasons for appearance of substantial harmonics of lower degrees in the law of stator movement, are found. The results of calculated and experimental researches are listed.

Description

Keywords

кулька-поршень, гідромашина, радіально-поршневий насос, гармоніки, динамічні процеси, ball-pistons, hydromashine, radial plunger pump, harmonics, dynamic processes

Citation

Шатохін В. М. Вібраційна діагностична модель кулькових радіально-поршневих насосів гідрооб’ємних передач / В. М. Шатохін, Н. В. Шатохіна, В. М. Соболь // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 48. – C. 30–37. – Бібліографія: 12 назв.