Сталий розвиток вітчизняних енергетичних підприємств: теорія і практикa

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено теоретико-методичні засади сталого розвитку підприємств. Виявляється вплив Концепції сталого розвитку на світову економіку через врахування впливу індексу сталого розвитку на індекс глобальної конкурентоспроможності країни. Окреслюються напрями сталого розвитку енергопідприємств України. Наводяться позитивні приклади реалізації на практиці корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств. Theoretical and methodical principles of sustainable development of enterprises are examined in the article. Impact of the Concept of Sustainable Development on the global economy by taking into account the impact index of sustainable development at the country's global competitiveness index is. Directions sustainable energy enterprises Ukraine outlines. Positive examples of implementation in practice of corporate social responsibility are domestic enterprises.
Description
Keywords
сталий розвиток, корпоративна соціальна відповідальність, енергопідприємства, енергетична галузь, sustainable development, corporate social responsibility, energy enterprises, energy industry
Citation
Матвіїшин В. Є. Сталий розвиток вітчизняних енергетичних підприємств: теорія і практикa / В. Є. Матвіїшин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 196–202. – Бібліографія: 8 назв.