Розум та свідомість як космопланетарний феномен: езотеричні та сучасні підходи

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто людський розум як космопланетарний феномен; розкрито рівні його еволюції, зміст та спрямованість (за Інтегральною Йогою, Агні-Йогою); проаналізовано еволюційну роль людського розуму у концепції біосфери та ноосфери В. Вернадського; розкрито сутність понять «ноосферний розум» та «колективний розум». Human intelligence is considered as cosmo-planetary phenomenon; strata of its evolution, content and directedness (according to Integral Yoga, Agni Yoga) are disclosed; evolutionary role of human intelligence in the V. Vernadskiy’s concept of biosphere and noosphere is analyzed; essence of notions «noospheric intelligence» and «collective intelligence» is disclosed.

Description

Keywords

свідомість, людський розум як космопланетарний феномен, концепція біосфери та ноосфери В. І. Вернадського, ноосферний розум, колективний розум, consciousness, human intelligence is considered as cosmo-planetary phenomenon, V. Vernadskiy’s concept of biosphere and noosphere, noospheric intelligence, collective intelligence

Citation

Тюріна Т. Розум та свідомість як космопланетарний феномен: езотеричні та сучасні підходи / Тамара Тюріна, Андрій Зачепа // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матеріали круглого столу на тему: "Поетика і практика езотеризму", 3–4 квітня 2015 року / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів, 2015. – С. 27–37. – Бібліографія: 15 назв.