Побудова математичної моделі руху сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації

Abstract

Використовуючи методи Ван-дер-Поля та ідею хвильової концепції руху, побудовано математичну модель руху сипкого матеріалу. Отримано залежності для визначення амплітуди та частоти його коливань. Описано вплив нелінійних сил та співвідношення частот власних та вимушених коливань матеріалу на процес сепарації. Розроблено методику дослідження впливу зміни швидкості руху матеріалу по ситу вібраційного сепаратора на частоту коливання сипкого матеріалу та проходження коливного процесу.
Using the methods of Van-der-Pol and the idea of the wave concept of motion, a mathematical model of motion of loose material was constructed. Dependences are obtained for determining the amplitude and frequency of its oscillations. The influence of nonlinear forces and the ratio of frequencies of the intrinsic and forced oscillations of the material to the separation process is described. The technique of studying the effect of changing the velocity of material on the vibration separator’s surface on the frequency of oscillation of loose material and passing the oscillatory process is developed.

Description

Keywords

вібраційна сепарація, динамічний процес, математична модель, сипкий матеріал, vibration separation, dynamic process, mathematical model, loose material

Citation

Стоцько З. А. Побудова математичної моделі руху сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації / З. А. Стоцько, Д. П. Ребот, В. Г. Топільницький // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 913. — С. 17–22.