Світові системи нотаріату: порівняльний аналіз

Abstract

Проаналізовано основні особливості функціонування світових систем нотаріату. Запропоновано власне визначення поняття систем нотаріату. Висвітлено засади функціонування систем латинського (“civillaw”) та англосаксонського (“commonlaw”) нотаріату, які ґрунтуються відповідно на континентально-європейській та англосаксонській правових системах, охарактеризовано системи нотаріату окремих держав, таких як Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Швейцарія, Японія, визначено основні характеристики моделей латинського нотаріату, а саме, німецької, французької та змішаної нотаріальних моделей.
The main features of the functioning of the world notary systems are analyzed. The authors propose their own definition of notary systems. The principles of the functioning of Latin (“civil law”) and Anglo-Saxon (“common law”) notaries based on continental European and Anglo-Saxon legal systems are described; Switzerland, Japan, the main characteristics of Latin notary models, namely, German, French and mixed notarial models, are identified.
Проанализированы основные особенности функционирования мировых систем нотариата. Авторами предложено собственное определение понятия систем нотариата. Освещены основы функционирования систем латинского (“civil law”) и англосаксонского (“common law”) нотариата, основанные соответственно на континентально-европейской и англосаксонской правовых системах, охарактеризованы системы нотариата отдельных государств, таких как, США, Федеративная Республика Германия, Франция Швейцария, Япония, определены основные характеристики моделей латинского нотариата, в частности, немецкого, французского и смешанной нотариальных моделей.

Description

Keywords

система нотаріату, латинська система нотаріату, англосаксонська система нотаріату, Міжнародний союз латинського нотаріату, notary system, Latin notary system, Anglo-Saxon notary system, The International Union of Notaries, система нотариата, латинская система нотариата, англосаксонская система нотариата, Международный союз латинского нотариата

Citation

Василів С. Світові системи нотаріату: порівняльний аналіз / Соломія Василів, Олена Сорочкіна // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 134–140.