Вжиття адекватних заходів як ознака комерційної таємниці: аналіз досвіду США

No Thumbnail Available

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Abstract

У статті порушується питання ознак комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності. Стаття присвячується заходам, які необхідно вжити по відношенню до конфіденційної інформації підприємством для того, щоб вона отримала статус комерційної таємниці. Охарактеризовано суть комерційної таємниці відповідно до права США (Зведення норм деліктного права 1930 р. Єдиний закон про комерційну таємницю 1979 р.), а також концепцію її правової охорони (Акт про економічне шпигунство 1996 р., Модельний кримінальний кодекс 1962 р. та кримінальні кодекси окремих штатів). Поставлене питання розглядається в контексті вивчення трьох судових справ: «США проти Чанга», «США проти Лью», «США проти Джин». На основі аналізу розроблено когнітивну карту, на якій представлено чотири групи заходів, що підлягають вжиттю: заходи щодо захисту мережевої інформаційної системи, соціально-психологічні заходи, заходи з приводу забезпечення недоторканності матеріальних джерел та адміністративні заходи. Результати дослідження містять конкретизацію теоретичних положень щодо переліку «розумних заходів» як ознаки комерційної таємниці. Рекомендується використовувати їх для вирішення спорів за правом України, а також з метою забезпечення належної охорони українськими підприємствами. The question of the features of trade secrets as objects of intellectual property law is raised. The article is devoted to the measures which should be taken towards confidential information by an enterprise in order to guarantee its status of a trade secret. The notion of trade secrets is examined in accordance with US law (1930 Restatement of the Law of Torts, 1979 Uniform Trade Secrets Act). Alongside with it, the concept of its legal protection is discussed considering 1996 Economic Espionage Act, 1962 Model Penal Code and penal codes of individual states. Three cases are considered to recognize those measures: "USA v. Chung", "USA v. Liew", "USA v. Jin". The authors developed a cognitive map to show four groups of measures to be taken: protecting of the network information system, socio-psychological, ensuring the integrity of material sources, and administrative. The results of the study contain the specification of theoretical provisions on the list of “reasonable measures” as a feature of a trade secret. It is recommended to be taken into consideration in legal disputes on the basis of Ukrainian law and for the providing relevant protection by Ukrainian enterprises.

Description

Keywords

комерційна таємниця, розумні заходи, судова практика, економічне шпигунство, інформаційна безпека; trade secret, reasonable measures, judicial practice, economic espionage, information security

Citation

Гачкевич А. Вжиття адекватних заходів як ознака комерційної таємниці: аналіз досвіду США / Андрій Гачкевич, Тетяна Казарян // Правова держава. – 2019. – № 34. – С. 106–115. – Бібліографія: 12 назв. Гачкевич, Андрій, та Тетяна Казарян. "Вжиття адекватних заходів як ознака комерційної таємниці: аналіз досвіду США." Правова держава 34 (2019): 106–15.