Концептуальні положення визначення сутності інжинірингових підприємств

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На підставі проведених досліджень розвинуто сутність поняття «інжинірингове підприємство» з метою ідентифікації суб’єктів господарювання такого типу, розвитку етимологічно-семантичної складової теоретико-методологічної бази їхнього функціонування, розв’язання низки термінологічних проблем сфери інжинірингу, а також формування уніфікованого підґрунтя для розроблення методичних положень щодо управління такими підприємствами. In the article on the basis of the research the concept of «engineering company» is developed. This is done to identify the entities of this type, for the development of etymologicalsemantic component of the theoretical and methodological basis of their functioning, to address a number of terminological problem areas of engineering, as well as forming a unified framework for the development of methodological provisions for management of such enterprises.

Description

Keywords

Citation

Кузьмін О. Є. Концептуальні положення визначення сутності інжинірингових підприємств / О. Є. Кузьмін, Н. А. Городиська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 722 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 131–135. – Бібліографія: 7 назв.