Неформальні практики у функціонуванні інститутів виконавчої влади та шляхи їх подолання

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто теоретичні питання розмежування позитивних та тіньових неформальних практик у діяльності органів виконавчої влади. Аналізується нормативно-правове регулювання сфери запобігання тіньовим неформальним практикам, окреслено шляхи мінімізації негативного впливу неформальних тіньових практик на сферу державного управління. Рассмотрены теоретические вопросы разграничения положительных и теневых неформальных практик в деятельности органов исполнительной власти. Анализируется нормативно-правовое регулирование сферы предотвращения теневых неформальных практик, определяются пути минимизации негативного влияния неформальных теневых практик на сферу государственного управления. In the article violated the theoretical issues of differentiation and positive shadow of informal practices in the activities of the executive. Analyzes the legal regulation of the sphere of preventing shadow of informal practices, identifies ways to minimize the negative impact of informal practices in the sphere of shadow government.

Description

Keywords

позитивні неформальні практики, тіньові неформальні практики, виконавча влада, державне управління, технології протидії тіньовим відносинам, положительные неформальные практики, теневые неформальные практики, исполнительная власть, государственное управление, технологии противодействия теневым отношениям, positive informal practices, shady informal practices, the executive branch, government, technology, countering the shadow relationship

Citation

Дніпров О. С. Неформальні практики у функціонуванні інститутів виконавчої влади та шляхи їх подолання / О. С. Дніпров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 27–32. – Бібліографія: 6 назв.