Становлення податків у Стародавньому Римі

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На основі наукової літератури досліджується розвиток податків у Стародавньому Римі за період імператорських часів, період республіки та імперії. Висвітлюються особливості становлення, застосування та зміни податків у кожному з періодів. До того ж аналізуються основні поняття і терміни, які використовувалися у Стародавньому Римі тих часів. Зроблено висновок про важливість застосування латинської термінології у сучасній податковій системі України. На основе научной литературы исследуется развитие налогов в Древнем Риме периода императорских времен, периода республики и империи. Освещаются особенности становления, применения и изменения налогов в каждом из периодов. Вместе с тем анализируются основные понятия и термины, которые использовались в Древнем Риме тех времен. Делается вывод о важности применения латинской терминологии в современной налоговой сфере Украины. On the basis of scientific literature the author of the article researches the development of taxes in ancient Rome, in a period of imperial times, the period of the Republic and the Empire. It is also examined peculiarities of the formation, implementation and changes in taxes in each of the periods. In addition basic concepts and terms which had been used in ancient Rome at these times are analyzed in the article. The author of the article concludes that it is important to use Latin terminology in contemporary Ukrainian tax sphere.

Description

Keywords

податок, Стародавній Рим, імператор, Римська імперія, налог, Древний Рим, император, Римская империя, tax, Ancient Rome, emperor, Roman Empire

Citation

Баїк О. І. Становлення податків у Стародавньому Римі / О. І. Баїк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 185–191. – Бібліографія: 17 назв.