Публічний порядок у транснаціональному виконавчому процесі

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розкрито зміст принципу “публічний порядок” та здійснено аналіз практики його реалізації в окремих інститутах транснаціонального виконавчого процесу, а саме в процедурі визнання та виконання рішень іноземних судів, зокрема комерційних арбітражів. У роботі також висвітлено проблеми, які виникають в застосуванні принципу “публічний порядок” та досліджено відмінності понять “транснаціональний публічний порядок”, “міжнародний публічний порядок” та “національний публічний порядок”. Раскрыто содержание принципа “публичный порядок” и осуществлен анализ практики его реализации в отдельных институтах транснационального исполнительного процесса, а именно в процедуре признания и исполнения решений иностранных судов, в том числе и коммерческих арбитражей. В работе также освещены проблемы, которые возникают в применении принципа “публичный порядок” и исследованы различия понятий “транснациональный публичный порядок”, “международный публичный порядок” и “национальный публичный порядок”. The article deals with the content of the “public policy” principle and analyzes its implementation in some institutes of transnational enforcement process, namely in the procedure of recognition and enforcement of foreign judgments, including international commercial arbitrations’awards. The paper also highlights problems arising in the application of the “public policy” principle and studies the differences in the concepts of “transnational public policy”, “international public policy” and “national public policy”.

Description

Keywords

транснаціональний виконавчий процес, публічний порядок, транснаціональний публічний порядок, визнання і виконання іноземних рішень, транснациональный исполнительный процесс, публичный порядок, транснациональный публичный порядок, признание и исполнение иностранных решений, transnational enforcement process, public policy, transnational public policy, recognition and enforcement of foreign decisions

Citation

Мальський М. М. Публічний порядок у транснаціональному виконавчому процесі / М. М. Мальський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 827. – С. 79–84. – Бібліографія: 10 назв.