The structure of the near-boundary zones of grains and intergranular destruction of steels

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

З використанням моделі функціонально-градієтної будови зернограничного шару великокутових границь подано аналіз впливу параметрів структури міжзеренних поверхонь на інтеркристалітне руйнування сталей. Керівним параметром схильності полікристалічних систем до міжзеренного руйнування є їх здатність до утворення вакансій і пор на границях зерен. Визначення оптимальних параметрів структурно-енергетичного стану міжзеренних поверхонь дає змогу вибирати раціональні технологічні рішення з підвищення міцності границь зерен сплавів. Using the model of functional gradient structure of the grain boundary layer of large angle of borders presents the analysis of the influence of structural parameters on the grain surfaces intercrystalline destruction steels. The governing parameter of polycrystalline tendency to intergranular fracture systems is their ability to form pores on vacancies and grain boundaries. Determination of the optimal parameters of the structural and energetic state of the grain surfaces makes it possible to choose rational technological solutions to improve the strength of the alloy grain boundaries.

Description

Keywords

Citation

Kuzin O. A. The structure of the near-boundary zones of grains and intergranular destruction of steels / O. A. Kuzin, M. O. Kuzin // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 760 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 94-100. – Bibliography: 10 titles.