System of processing of technological information

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто питання опрацювання інформації під час розв’язання задач технологічної підготовки виробництва. Для цього пропонується використовувати ефективні методи багатовимірного статистичного аналізу і штучні нейронні мережі. Програмно реалізовано алгоритми стиснення початкових масивів інформації методами факторного, компонентного аналізу і багатовимірного шкалування, алгоритми класифікації і розпізнавання образів методами дискримінантного і кластерного аналізу, а також алгоритми моделювання методами групового врахування аргументів і штучних нейронних мереж. Ці програми наведені у вигляді системи автоматизованого опрацювання технологічної інформації. Наведено структурну схему розробленої системи, а також послідовність інтерфейсних вікон під час використання цієї системи. The problems of information processing in solving the technological preparation of production were considered. For this purpose use the effective methods of multivariate statistical analysis and artificial neural networks. Compression algorithms in the original array of information by factor analysis methods, component analysis and multidimensional scaling, classification algorithms and pattern recognition methods of discriminate and cluster analysis, as well as algorithms for modeling of group account of arguments and artificial neural networks were implemented with software. The programs are presented in the form of automated processing technology information. Structural scheme of the developed system, as well as the sequence of interface windows in the application of this system is shown.

Description

Keywords

технологічна підготовка виробництва, обробка інформації, багатовимірний статистичний аналіз, метод групового врахування аргументів, штучні нейронні мережі, technological preparation of production, information processing, multivariate statistical analysis, method of group account of arguments, artificial neural networks

Citation

Vysloukh S. P. System of processing of technological information / S. P. Vysloukh, O. V. Voloshko, A. N. Rogovoy // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 786 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 79–86. – Bibliography: 6 titles.