Модель оцінки інвестиційних ризиків і управління ними

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

На підставі огляду літературних джерел і проведених досліджень запропоновано методику оцінки рівня ризику неточної оцінки інвестиційної привабливості підприємства і розроблено модель управління цим ризиком. In article on the grounds of checkup of the literary sources and called on studies is offered methods of the risk level estimation of the inexact estimation to investment attractiveness of the enterprise and is designed model of this risk management.

Description

Keywords

Citation

Фльорко В. А. Модель оцінки інвестиційних ризиків і управління ними / В. А. Фльорко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 195–204. – Бібліографія: 11 назв.