Features of determination of geometrical sizes of cyclones with spiral sending vehicle and their influence are on hydraulic resistance

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано співвідношення геометричних розмірів найпоширеніших циклонів типу ЦН. Визначено співвідношення геометричних розмірів циклону з спіральним напрямним апаратом. Проведено дослідження гідравлічного опору циклонів з спіральним напрямним апаратом. Визначено вплив геометричних розмірів на величину гідравлічного опору цих апаратів. Correlation of geometrical sizes of the most widespread cyclones is analysed as ЦН. Correlation of geometrical sizes of cyclone is certain with a spiral sending vehicle. Research of hydraulic resistance of cyclones is conducted with a spiral sending vehicle. Influence of geometrical sizes is certain on the size of hydraulic resistance of these vehicles.

Description

Keywords

циклон, спіральний, гідравлічний опір, геометричні розміри, пиловлювлювач, витки, cyclon, spiral, hydraulic resistance, geometrical sizes, dust collectors, coils

Citation

Maystruk V. V. Features of determination of geometrical sizes of cyclones with spiral sending vehicle and their influence are on hydraulic resistance / V. V. Maystruk, R. І. Gavryliv, I. M. Maystruk // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 786 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 49–52. – Bibliography: 3 titles.