Страхування відповідальності за екологічне забруднення

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розкривається проблема охорони довкілля, що спричинена недосконалою законодавчою базою, слабкою виконавчою дисципліною, низьким соціально- економічним розвитком, який значною мірою зумовлює недостатність коштів для будь-якого відновлення довкілля, а також питання страхування відповідальності за екологічне забруднення, при здійсненні якого є важливим визначення ризиків та умов страхування. In the given article the problem of an environmental protection is uncovered. Which one called by imperfect legislative base, gentle performing discipline, low social and economic development, that largely predetermines failure of means for any recovery of environment. The problem of liability insurance for ecological pollution at implementation which one is to the relevant definition of hazards and terms of assurance.

Description

Keywords

Citation

Копець Г. Р. Страхування відповідальності за екологічне забруднення / Г. Р. Копець, В. Я. Гавран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 142–147. – Бібліографія: 4 назви.