Неусталена фільтрація стисливої рідини у кусково-однорідному пласті з нелінійною поведінкою матеріалів зон

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Обґрунтовано ефективність використання непрямого методу приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’язку задачі про неусталений рух стисливої рідини в пружному пористому обмеженому кусково-однорідному пласті з урахуванням нелінійної поведінки матеріалів зон та умов ідеального контакту на межі поділу середовищ. Побудовано дискретно-континуальну модель задачі для різних типів граничних умов на зовнішньому контурі та на межі свердловини і довільних початкових умов. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінки впливу параметрів моделі на зміну пластового тиску. Обосновано эффективность использования непрямого метода приграничных элементов для построения численно-аналитического решения задачи о неустановившемся движении сжимаемой жидкости в упругом пористом ограниченном кусочно-однородном пласте с учетом нелинейного поведения материалов зон, а также идеального контакта на границе раздела сред. Выполнен ряд вычислительных экспериментов для оценки влияния параметров модели на изменение пластового давления. The efficiency of using the indirect near-boundary element technique for the construction of numericalanalytical solution of the problem of unsettled motion of compressible fluid in porous, closed, piecewise homogeneous reservoir, including nonlinear behaviour of regions materials and ideal contact at the interface media, was proved. Series of computational experiments were carried out to assess the influence of characteristics of environment on reservoir pressure change.

Description

Keywords

неусталений рух стисливої рідини, непрямий метод приграничних елементів, кусково-однорідне пористе середовище, матеріали з нелінійною поведінкою, неустановившееся движение сжимаемой жидкости, непрямой метод приграничных элементов, кусочно-однородная пористая среда, материалы с нелинейным поведением, unsteady flow of a compressible fluid, an indirect near-boundary elements technique, piecewise homogeneous porous reservoir, materials with nonlinear behaviour

Citation

Журавчак Л. М. Неусталена фільтрація стисливої рідини у кусково-однорідному пласті з нелінійною поведінкою матеріалів зон / Л. М. Журавчак, А. Є. Струк // Геодинаміка. – 2013. – № 2 (15) : Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : V Міжнародна наукова конференція до 95-річчя Національної академії наук України, 1–4 жовтня 2013 року, Львів. – С. 148–150. – Бібліографія: с. 150.