Позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа зі змінною структурою системи керування

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Синтезовано систему керування електроприводу оптичного телескопа для автоматизації процесів спостереження в режимах роботи позиціювання і слідкування з метою забезпечення різних кількісно- якісних показників роботи телескопа у вказаних режимах. Розроблено математичні та комп’ютерні моделі систем керування в режимах позиціювання і слідкування. Результати комп’ютерного моделювання у середовищі MATLAB/Simulink розробленої системи керування підтвердили теоретично отримані результати. The control system of optical telescope electric drive, which is used for automation of observation processes in positioning and tracking modes to ensure the quality of various quantitative parameters of the telescope in these modes, is synthesized. Mathematical and computer control system models in modes of positioning and tracking were developed. The results of computer simulation in MATLAB / Simulink of developed control system confirmed the theoretical results.

Description

Keywords

електропривод телескопа, змінна структура системи керування, оптимальне керування, telescope electric drive, variable structure control systems, optimal control

Citation

Оксентюк В. М. Позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа зі змінною структурою системи керування / В. М. Оксентюк // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 48. – C. 134–143. – Бібліографія: 8 назв.