Організація планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я

Abstract
Розглянуто поняття та сутність планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я. Окреслено основні елементи планування, які відображаються на основі слідчої версії. Визначено слідчі (розшукові) дії, які необхідно планувати на початковому етапі розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я.
ORGANIZATION OF PLANNING OF INVESTIGATION OF CRIMES THAT IS ACCOMPLISHED DURING PUBLIC PURCHASES IN THE FIELD OF HEALTH PROTECTION
Рассмотрено понятие и сущность планирования расследования преступлений, которые совершаются во время публичных закупок в сфере здравоохранения. Очерчены основные элементы планирования, которые отображаются на основе следственной версии. Определены следственные (розыскные) действия, которые необходимо планировать на начальном этапе расследования преступлений, которые совершаются во время публичных закупок в сфере здравоохранения.
Description
Keywords
слідчий, розслідування, планування, злочини, публічні закупівлі, медичні товари, медична техніка, роботи, послуги, слідчі (розшукові) дії, investigator, investigation, planning, crimes, public purchases, medical commodities, medical technique, works, services, inquisitional (to the search) actions, следователь, расследование, планирование, преступления, публичные закупки, медицинские товары, медицинская техника, работы, услуги, следственные (розыскные) действия
Citation
Доліновський Ю. Організація планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я / Юрій Доліновський, Лев Гула // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 110–116. — (Кримінальне право та процес).