Теоретико-методологічні засади дослідження втраченої вигоди підприємства

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто теоретичні засади та методичний підхід до дослідження втраченої вигоди підприємства як наслідок відхилень, що можуть виникати у процесі реалізації його стратегічних завдань. Виділено основні етапи проведення такого дослідження. Запропоновано технології управління на основі застосування методики дослідження втраченої вигоди підприємства. The article outlines theoretical basis and methodical approach to the research of the lost benefit of an enterprise, which emerges as the benefit of deviation that may occur in the process of implementing its strategic tasks. Main stages of such research are defined. Management technologies on the basis of the methodic of an enterprise's lost benefit research are suggested.

Description

Keywords

підприємство, втрачена вигода, технології управління, потенціал підприємства, enterprise, lost benefit, management technologies, potential of an enterprise

Citation

Полянська А. С. Теоретико-методологічні засади дослідження втраченої вигоди підприємства / А. С. Полянська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 147–153. – Бібліографія: 17 назв.