Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти

Abstract

Проаналізовано нормативно-правові акти щодо діяльності Національного агентства із забезпечення якості освіти. Визначено завдання, напрями та принципи діяльності агентства.
Legal acts of national agency for higher education quality assuranceare analyzed in the article. Tasks, trends and principles of activities of agency are definded.
Проанализированы нормативно-правовые акты о деятельности Национального агентства по обеспечению качества образования. Определены задачи, направления и принципы деятельности агентства.

Description

Keywords

забезпечення якості, вища освіта, Національне агентство із забезпечення якості освіти, якість, система оцінки якості, діяльність Агентства, quality assurance, higher education, National Agency of quality assurance, quality system of quality assessment, the Agencyactivities, обеспечение качества, высшее образование, Национальное агентство по обеспечению качества образования, качество, система оценки качества, деятельность Агентства

Citation

Хомишин І. Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти / Ірина Хомишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 350–355.