Використання геометричних засобів обробки параметрів процесів у хімічному машинобудуванні

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Викладено розроблений спосіб графоаналітичного визначення областей параметрів процесу виробництва біологічних компонентів. Запропоновано формування аналітичних і графічних залежностей усіх параметрів процесу на основі експериментально знятих характеристик у фазовій площині. Показано можливість їх використання для оптимізації параметрів технологічного процесу у тривимірному фазовому просторі. The developed method of grapho-analytical determining paramerer scopes of biological components production process is presented. Formation of analytical and graphical dependencies of all the process parameters based on experimentally achieved characteristics in the phase plane is proposed. The possibility of these characteristics usage for optimizing technological process parameters in three-dimensional phase space is demonstrated.

Description

Keywords

Citation

Мартин Є. Використання геометричних засобів обробки параметрів процесів у хімічному машинобудуванні / Є. Мартин, Б. Панкевич, П. Волошкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 412 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 39-43. – Бібліографія: 2 назви.