Релаксація електрично заряджених центрів забарвлення в кристалах флюоритів. одновимірна модель

No Thumbnail Available
Date
2005-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
В моделі іонного ланцюга, кінці якого замкнуті (закінчуються на домішкововакансійних диполях (ДВД), досліджено механізм релаксації центрів забарвлення ((FAVK)) та (FA-VKD)-пар, внесок тунельного та термостимульованих процесів у знебарвлення кристалів флюоритів. Досліджено тунельний та термоактиваційний механізми генерації VKD-центрів та їх роль в утворенні (VKA-MA+)- центрів забарвлення
In the ionic chain model, the ends of which are closed (end on impurity-vacansion dipoles (IVD), the mechanism of (FA – VK) and (FA-VKD) – pairs coloring centers relaxation, the contribution of tunnel and thermostimulated processes to the fluorite crystals decoloring are investigated. Tunnel and thermoactivational mechanisms of VKD – centers generation and their role in VKA – and MA+- coloring centers creation are researched.
Description
Keywords
Citation
Релаксація електрично заряджених центрів забарвлення в кристалах флюоритів. одновимірна модель / З. П. Чорній, С. І. Качан, І. Б. Пірко, В. М. Салапак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 532 : Електроніка. — С. 90–98.