Елементи, види та наслідки наукової творчості. Передмова до українського перекладу статті Яна Лукасевича “Творчість у науці”

Date

2020-02-24

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Вперше перекладено українською мовою статтю “Творчість у науці” відомого представника ЛьвівськоВаршавської школи, логіка та методолога науки, Яна Лукасевича. У ній відомий логік спростовує тезу про те, що науки існують лише для відтворення фактів та встановлення істин на їхній основі. Науки, передусім, існують для задоволення інтелектуальних потреб людини, які виникають на основі її прагнення до розумування. Розумування є творчими актами, до яких належать доведення, виведення, підтвердження та розуміння, а також створення гіпотез. Наукова творчість полягає у формулюванні конструктивних суджень, які поєднуються у певні синтези, які можна назвати теоріями. Науковими вони стають лише тоді, коли поєднуються логічними відношеннями слідування чи виведення.
For the first time, the article “Creativity in Science” by Jan Łukasiewicz, a well-known representative of the LvivWarsaw School, logician and methodologist of science, was translated into Ukrainian. A well-known logician refutes the thesis that sciences exist only to reproduce facts and establish truths based on them. Sciences exist to meet the intellectual needs of man, which are manifested in his desire to understand. Reasoning is a creative act that includes demonstration, deduction, affirmation and understanding, as well as creation of hypotheses. Scientific creativity consists in the formulation of constructive judgments, which are combined into certain syntheses, which can be called theories. They become scientific only when there are combined with logical relations of entailment and inference.

Description

Keywords

Ян Лукасевич, наука, творчість, розумування, судження, логіка, Jan Łukasiewicz, Lviv-Warsaw School, science, creativity, reasoning, judgment, logic

Citation

Карівець І. Елементи, види та наслідки наукової творчості. Передмова до українського перекладу статті Яна Лукасевича “Творчість у науці” / Ігор Карівець // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 2. — С. 40–42.