The image of Ukraine in the US publications of 1920s–1930s

Abstract

У пропонованій статті охарактеризовано образ України в англомовних публікаціях Америки (США) 1920−1930-х рр. Взято до уваги книги (нон-фікшн), опубліковані стараннями української діаспори, американськими авторами та видані в США переклади, у яких згадано Україну. Проблема громадської думки про Україну у Сполучених Штатах міжвоєнного періоду досі на стала предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Для англомовного читача українці були однією з найменш відомих націй у Європі. На початку 1920-х рр. в американських публікаціях частіше вживався термін «русин», а не «українець», а мешканців Наддніпрянщини ідентифікували як «малоросів». Статті про Україну з’являлись у різних енциклопедіях (Encyclopedia Americana) та атласних виданнях (An Atlas of current Affairs). Українське питання часто порушували у книгах, присвячених загальній історії Європи під час та після Першої світової війни, зокрема у дуже популярному виданні професора Університету Індіани Л. Бенса «Європа після 1914», яке використовували у навчальному процесі десятки вишів США. Українці Америки долучились до видання книг англійською мовою про свою батьківщину. Найбільше діаспору турбувала репресивна політика окупантів щодо українців у 1930-х рр., а особливо польська Пацифікація 1930 р. та Голодомор у Радянській Україні 1932−1933 рр. До популяризації цих тем серед американських читачів приклались Л. Мишуга та Е. Рев’юк – головні редактори «Свободи» − найпопулярнішої української газети Америки. Особливу увагу у пропонованій статті звернуто на книги авторів, що побували в Україні у 1920-х чи 1930-х рр. Зокрема завдяки матеріальній і технічній підтримці діаспори мандрівку Західною Україною здійснив журналіст Г. Тілтман, який описав побачене у відомій книзі «Селянська Європа». У кінці 1920-х та на початку 1930-х рр. для багатьох західних інтелектуалів Радянський Союз видавався чудовою альтернативою капіталістичній системі. Тоді ж СРСР, як і радянську Україну, відвідали американські туристи, які опублікували побачене там у своїх книгах. До таких належали В. Дюранті, Г. Нікербокер, Е. Вілсон та ін. Аналіз цих видань допомагає зрозуміти, яким же був образ України та українців в американській громадській думці міжвоєнного періоду. Українське питання щораз частіше піднімалось у американських виданнях напередодні та на початку Другої світової війни, особливо у контексті загарбницьких планів гітлерівської Німеччини.
The paper is based on English language book editions printed in the USA during 1920-1930s about Ukraine, or where Ukraine been mentioned. It deals with non-fiction publications by the Ukrainian diaspora in the US, the books of American authors, and editions translated from other languages into English. Ukraine was mentioned in a general history books about Europe during and after World War I, and also in a writings dedicated to the situation in the USSR. Ukrainian-Americans produced at least dozens of books in English about their Homeland. Special attention been paid to editions written by those who travelled through Ukraine during interested period. These publications helps to understand what was the image of Ukraine and Ukrainians in interwar America.

Description

Keywords

Україна, 1920–1930-ті рр., Сполучені Штати, СРСР, книги, Ukraine, 1920–1930s, United States, books, USSR

Citation

Kravets D. The image of Ukraine in the US publications of 1920s–1930s / Danylo Kravets // Historical and Cultural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 6. — No 1. — P. 1–6.