Система керування позиціонуванням сонячної панелі

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто проблему відстежування напрямку на Сонце для фотоелектричної панелі. Проаналізовано типи сонячних електроенергетичних установок та сформульо- вано вимоги до систем керування ними. Запропоновано спосіб і технічне рішення для керування позиціонуванням сонячної панелі. Точність наведення фотоелектричної панелі на Сонце, а також її захист від руйнівного вітрового навантаження забезпе- чується ефективним алгоритмом функціонування та використанням крокових електро- двигунів для побудови виконавчих вузлів.
The problem of tracking the direction of the sun for the photovoltaic panel is considered. The types of solar power plants are analyzed and requirements for their control systems are formulated. The method and technical solution for managing the positioning of the solar panel are proposed. The accuracy of the photovoltaic panel guidance to the sun, as well as its protection against the destructive wind load, is provided by an efficient operational algorithm and using of step electric motors for building executive nodes.

Description

Keywords

електроенергетична установка, сонячна панель, фотоелектричний перетворювач, electric power plant, solar panel, photoelectric converter

Citation

Хомуляк М. О. Система керування позиціонуванням сонячної панелі / М. О. Хомуляк, А. О. Пильгун // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. — № 905. — С. 137–141.