Фотопружність кристалів лангаситу (La3Ga5SiO14)

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Для кристалів La3Ga5SiO14 поляризаційно-оптичним методом визначено п’єзооптичні коефіцієнти різниці ходу і двозаломлення. Пружні константи, необхідні для встановлення взаємозв’язку між вказаними п’єзооптичними коефіцієнтами, визначені методом імерсійної інтерферометрії. Розкриті особливості цього методу, які необхідно враховувати для отримання достовірних результатів. Значення п’єзооптичних коефіцієнтів двозаломлення (5–1010-12 м2/Н) для лангаситу і ніобату літію співмірні, з чого робимо висновок про доцільність вивчення абсолютного п’єзооптичного ефекту і визначення коефіцієнтів акустооптичної якості лангаситу, особливо з врахуванням високої температурної стабільності фізичних характеристик цих кристалів. For La3Ga5SiO14 crystals piezo-optical coefficients of optical path difference and birefringence by the polarization-optical method were determined. Elastic stiffness constants necessary for interrelation between indicated piezo-optical coefficients were studied by the immersion interferometry method. The method features, which should be took into account for obtaining of reliable data, were revealed. The values of birefringence piezo-optical coefficients (51010-12 m2/N) for langasite and lithium niobate are commensurate. From here we conclude about expediency of absolute piezo-optical effect study and determination of langasite acoustooptical figures of merit, especially at consideration of high temperature stability of these crystals physical parameters.

Description

Keywords

Citation

Фотопружність кристалів лангаситу (La3Ga5SiO14) / А. С. Андрущак, Н. М. Дем’янишин, Б. Г. Мицик, І. М. Сольський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 558 : Електроніка. – С. 86–91. – Бібліографія: 17 назв.