Thermal modernization of industrial rooms air conditioning system

Abstract
Важливим пріоритетом економічної політики України є ощадне використання енергії. Тому в країні провадять політику енергоощадності, а цілі енергоефективності є всеосяжними та охоплюють як законодавчу базу, так і технічні нововведення. Велику кількість енергії витрачають на створення внутрішнього мікроклімату у виробничих приміщеннях. Одним із ефективних способів зменшення енергоспоживання для потреб охолодження є термічна модернізація системи кондиціонування повітря. Наведено економічні показники заходів термореновації під час реконструкції системи кондиціонування повітря виробничих приміщень. Під час реконструкції системи кондиціонування повітря для порівняння було здійснено такі термомодернізаційні заходи: заміна режиму роботи системи кондиціонування повітря зі стаціонарного на змінний, встановлення двоструминних пристроїв розподілу повітря, встановлення автоматики Belimo, використання настильних струмин. Економічне оцінювання передбачає використання сучасної методології оцінювання економічної ефективності систем термомодернізації, яка враховує останні концепції економічних розрахунків, зокрема рекомендації UNIDO (Департаменту з промислового розвитку Організації Об’єднаних Націй). Двоструминний повітророзподільник дає змогу роздавати припливне повітря у верхній зоні приміщень різного призначення з утворенням закрученої та плоскої струмин. Через наявність рухомих пластинок, прикріплених до дифузора повітророзподільника, аеродинамічні параметри результуючого повітряного потоку поліпшуються завдяки зменшенню коефіцієнтів загасання швидкості та температури повітряного потоку. Визначено оптимальний термореноваційний варіант з умови отримання максимального прибутку та енергоощадності.
An important priority of the economic policy of Ukraine is the careful use of energy. Therefore, a large-scale energy saving policy is being implemented in the country, and energy efficiency objectives are comprehensive and cover both the legislative framework and technical innovations. A large amount of energy is spent on creating an indoor microclimate in industrial rooms. One of the effective ways to reduce energy consumption for cheling needs is to carry out the thermal modernization of the air conditioning system. In this article, the economic indicators of thermal renewal measures during the reconstruction of the air conditioning system of the industrial rooms are given. During the reconstruction of air conditioning system, the following thermal modernization measures were taken for comparison: replacement of the operation of the air conditioning system from the stationary to the alternating, the installation of two-jets air distribution devices, the installation of Belimo automation, the use of laying jets. Opimal renewal measure is determined, taking ino account maximal profit as well energysaving
Description
Keywords
енергоощадність, система кондиціонування повітря, термореновація, енергоаудит, energy saving, air conditioning system, thermal renovation, energy audit
Citation
Thermal modernization of industrial rooms air conditioning system / O. Voznyak, I. Sukholova, Yu. Yurkevych, O. Dovbush // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 888. — С. 36–42.