Адаптивний тунельний алгоритм пошуку глобального мініміму функції однієї змінної

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

This article deals with the method of finding the global minimizer of the univariate differentiable function which is based on the step-by-step transition from the already found local minimizer to another one with the lower target fundon value. The transition is implemented by means of the tunneling function (filled function) with the variable parameters. The optimal parameters choice encreases the area of attraction of minimizer being searched for the local optimization methods and thus increases the efficiency of the global minimizer search. Розглядається метод пошуку глобального мінімуму неперервно-диференційовної функції однієї змінної, який полягає у поетапному переході від деякого вже знайденого локального мінімуму до наступного з меншим значенням цільової функції. Для організації такого переходу використовується тунельна функція (функція наповнення) із змінними параметрами. Оптимальний вибір параметрів збільшує область збіжності алгоритмів локальної мінімізації до шуканого екстремуму, що збільшує ефективність пошуку глобального мінімуму.

Description

Keywords

Citation

Голуб Б. М. Адаптивний тунельний алгоритм пошуку глобального мініміму функції однієї змінної / Б. М. Голуб, Ю. П. Оліярник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 411 : Прикладна математика. – С. 79–83. – Бібліографія: 4 назви.