The efficiency of wastewater purification from chromium (III) Ions by natural clay sorbents

dc.citation.epage223
dc.citation.issue4
dc.citation.spage219
dc.contributor.affiliationVinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.affiliationLviv State University of Life Safety
dc.contributor.affiliationTernopil Ivan Puluj National Technical University
dc.contributor.authorSakalova, Halyna
dc.contributor.authorVasylinych, Tamara
dc.contributor.authorPetrushka, Kateryna
dc.contributor.authorStocaluk, Oleh
dc.contributor.authorChornomaz, Nataliya
dc.contributor.authorSakalova, Halyna
dc.contributor.authorVasylinych, Tamara
dc.contributor.authorPetrushka, Kateryna
dc.contributor.authorStocaluk, Oleh
dc.contributor.authorChornomaz, Nataliya
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-02-25T09:41:27Z
dc.date.available2020-02-25T09:41:27Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.description.abstractThe study confirmed the promising application of clays mineral sorbents for wastewater purification from Chromium (III) ions. The process of chromium ions absorption from drain water by means of natural mineral sorbent glauconite in static conditions was investigated. The adsorption processes were adapted to the known technological schemes of sewage and polluted surface water purification from heavy metal ions. There were measured the technological aspects of water purification by using adsorption on natural dispersed sorbents.
dc.format.extent219-223
dc.format.pages5
dc.identifier.citationThe efficiency of wastewater purification from chromium (III) Ions by natural clay sorbents / Halyna Sakalova, Tamara Vasylinych, Kateryna Petrushka, Oleh Stocaluk, Nataliya Chornomaz, Halyna Sakalova, Tamara Vasylinych, Kateryna Petrushka, Oleh Stocaluk, Nataliya Chornomaz // Environmental problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 3. — No 4. — P. 219–223.
dc.identifier.citationenThe efficiency of wastewater purification from chromium (III) Ions by natural clay sorbents / Halyna Sakalova, Tamara Vasylinych, Kateryna Petrushka, Oleh Stocaluk, Nataliya Chornomaz, Halyna Sakalova, Tamara Vasylinych, Kateryna Petrushka, Oleh Stocaluk, Nataliya Chornomaz // Environmental problems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 3. — No 4. — P. 219–223.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45998
dc.language.isoen
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofEnvironmental problems, 4 (3), 2018
dc.relation.references1. Kombinovani protsesy intehrovanykh tekhnolohii ochyshchennia stichnykh vod iz vykorystanniam sorbentiv mineralno− syrovynnoi bazy Ukrainy / M. S. Malovanyi, I. M. Petrushka, H. V. Sakalova, T. M. Vasylinych // Rozvytok i vidtvorennia resursnoho potentsialu subiektiv ekoloho-ekonomichnykh, turystychnykh ta ekoinformatsiinykh system. Lviv: V−vo NU “Lvivska politekhnika”, 2015. 340 s. S. 208−239.
dc.relation.references2. Petrus R., Malovanyj M., Varchol J., Odnorig Z., Petrushka I., Leskiv G. Texnologiyi ochyshhennya stokiv iz zastosuvannyam pryrodnyx dyspersnyx sorbentiv // Ximichna promyslovist` Ukrayiny. No. 2 (55), 2003. S. 20–22, (in Ukranian).
dc.relation.references3. Petrushka I. M., Jatczyshyn J. J., Petrushka K. I. (2014). Cesium sorption intensification by complex natural sorbents from liquid radioactive media. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. V.5. 10(71),47.
dc.relation.references4. Sabadash V. Concurrent sorption of copper and chromium cations by natural zeolite. / V. Sabadash, J. Gumnitsky, O. Mylanyk, L. Romaniuk// Environmental problems. 2017. Vol. 2, number 1. P. 159–162.
dc.relation.references5. Lyudmila Melnyk, Oleksandr Bessarab, Svitlana Matko, Myroslav Malovanyy (2015). Adsorption of Heavy Metals Ions from Liquid Media by Palygorskite. Chemistry & Chemical Technology. 9 ( 4). P. 467–470. doi: 10.23939/chcht 09.04.467.
dc.relation.references6. Y. M Gumnyckyj, O. V. Sydorchuk. Sorbciya ioniv xromu iz vodnyx rozchyniv pryrodnym klynoptylolitom // Visn. NU “Lvivska politekhnika”: Ximiya, texnologiya rechovyn ta yix zastosuvannya. L`viv, 2013. No. 761. S. 303–305, (in Ukranian).
dc.relation.references7. Malovanyj M. S., Yarema O. R., Sakalova G. V., Vasylinych T. M. Ochyshhennya stichnyx vod shkiryanogo vyrobnycztva vid ioniv xromu na pryrod/ny`x ceolitax // Visnyk KNUTD. №6. 2011. S. 81–85, (in Ukranian).
dc.relation.references8. T. M. Vasylinych, G. V. Sakalova. Doslidzhennya efektyvnosti ochyshhennya stichnyx vod vid ioniv kuprumu (III) na pryrodnyx adsorbentax.- Visnyk XNU. – 2012. № 4. S. 233–235, (in Ukranian).
dc.relation.references9. G. V. Sakalova, T. M.Vasylinycz at al. Investigation of the metod of chemical desorption for exstraction of nikel ions (II) from bentonite clays // Enviromental problems–2017. Vol. 2, No. 4. Р. 187–190.
dc.relation.referencesen1. Kombinovani protsesy intehrovanykh tekhnolohii ochyshchennia stichnykh vod iz vykorystanniam sorbentiv mineralno− syrovynnoi bazy Ukrainy, M. S. Malovanyi, I. M. Petrushka, H. V. Sakalova, T. M. Vasylinych, Rozvytok i vidtvorennia resursnoho potentsialu subiektiv ekoloho-ekonomichnykh, turystychnykh ta ekoinformatsiinykh system. Lviv: V−vo NU "Lvivska politekhnika", 2015. 340 s. S. 208−239.
dc.relation.referencesen2. Petrus R., Malovanyj M., Varchol J., Odnorig Z., Petrushka I., Leskiv G. Texnologiyi ochyshhennya stokiv iz zastosuvannyam pryrodnyx dyspersnyx sorbentiv, Ximichna promyslovist` Ukrayiny. No. 2 (55), 2003. S. 20–22, (in Ukranian).
dc.relation.referencesen3. Petrushka I. M., Jatczyshyn J. J., Petrushka K. I. (2014). Cesium sorption intensification by complex natural sorbents from liquid radioactive media. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. V.5. 10(71),47.
dc.relation.referencesen4. Sabadash V. Concurrent sorption of copper and chromium cations by natural zeolite., V. Sabadash, J. Gumnitsky, O. Mylanyk, L. Romaniuk// Environmental problems. 2017. Vol. 2, number 1. P. 159–162.
dc.relation.referencesen5. Lyudmila Melnyk, Oleksandr Bessarab, Svitlana Matko, Myroslav Malovanyy (2015). Adsorption of Heavy Metals Ions from Liquid Media by Palygorskite. Chemistry & Chemical Technology. 9 ( 4). P. 467–470. doi: 10.23939/chcht 09.04.467.
dc.relation.referencesen6. Y. M Gumnyckyj, O. V. Sydorchuk. Sorbciya ioniv xromu iz vodnyx rozchyniv pryrodnym klynoptylolitom, Visn. NU "Lvivska politekhnika": Ximiya, texnologiya rechovyn ta yix zastosuvannya. L`viv, 2013. No. 761. S. 303–305, (in Ukranian).
dc.relation.referencesen7. Malovanyj M. S., Yarema O. R., Sakalova G. V., Vasylinych T. M. Ochyshhennya stichnyx vod shkiryanogo vyrobnycztva vid ioniv xromu na pryrod/ny`x ceolitax, Visnyk KNUTD. No 6. 2011. S. 81–85, (in Ukranian).
dc.relation.referencesen8. T. M. Vasylinych, G. V. Sakalova. Doslidzhennya efektyvnosti ochyshhennya stichnyx vod vid ioniv kuprumu (III) na pryrodnyx adsorbentax, Visnyk XNU, 2012. No 4. S. 233–235, (in Ukranian).
dc.relation.referencesen9. G. V. Sakalova, T. M.Vasylinycz at al. Investigation of the metod of chemical desorption for exstraction of nikel ions (II) from bentonite clays, Enviromental problems–2017. Vol. 2, No. 4. R. 187–190.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.rights.holder© Sakalova H., Vasylinych T., Petrushka K., Stocaluk O., Chornomaz N., 2018
dc.subjectnatures dispersed sorbents
dc.subjectsewage
dc.subjections of heavy metals
dc.subjectbentonite and glauconite clays
dc.titleThe efficiency of wastewater purification from chromium (III) Ions by natural clay sorbents
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018v3n4_Sakalova_H-The_efficiency_of_wastewater_219-223.pdf
Size:
250.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018v3n4_Sakalova_H-The_efficiency_of_wastewater_219-223__COVER.png
Size:
401.39 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.1 KB
Format:
Plain Text
Description: